Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments


S’ha obert la convocatòria de les subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments.

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 23 maig de 2018.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions en les seves bases reguladores.

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, “CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals”.

Recordeu que cal enviar el formulari de sol·licitud, signat per la persona representant de l’ens, a través de la finestreta de registre, no des de la tramesa genèrica.

X