Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials destinades a les biblioteques públiques

 

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 al 26 de febrer de 2018.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, “Trameses OSIC”.

 

X