Sol·licitud de retorn del cànon de residus Municipals 2017

Tal i com preveu la “Guia d’Orientació als Ens Locals ” s’inicia el període de tramitació del retorn del cànon de residus municipals per a l’exercici 2017. Aquesta tramitació s’ha de dur a terme des de la plataforma EaCat i el termini de presentació és fins el 31 de març de 2018.

Per iniciar el tràmit, els Ens Locals han d’accedir a la plataforma SDR ubicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya.

X