Sol·licitud de dades dels sistemes d’informació en salut

 

El Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica de la Direcció General de Planificació en Salut disposa de diferents fonts d’informació en l’àmbit de la salut:

  • Registre de mortalitat de Catalunya (RMC)
  • Enquesta de salut de Catalunya (ESCA)
  • Estadística d’establiments sanitaris en règim d’internament (EESRI)
  • Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE)
  • Estadística de la reproducció humana assistida (FIVCAT)

Es poden sol·licitar dades dissociades i de caràcter personal per a estadística oficial d’aquestes fonts mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud de dades dels sistemes d’informació en salut.

X