Serveis específics per enviar i rebre trameses dels Serveis Territorials d’Ensenyament als ens locals

El Departament d’Ensenyament ha creat nous serveis específics per enviar i rebre trameses, entre els Serveis Territorials d’Ensenyament i els ens locals de la seva demarcació. Els Serveis Territorials d’Ensenyament són:

  • ST d’Ensenyament al Baix Llobregat
  • ST d’Ensenyament a Barcelona Comarques
  • ST d’Ensenyament a la Catalunya Central
  • ST d’Ensenyament a Girona
  • ST d’Ensenyament a Lleida
  • ST d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  • ST d’Ensenyament a Tarragona
  • ST d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
  • ST d’Ensenyament al Vallès Occidental

Amb aquests serveis, a més de rebre i enviar trameses, també es podran respondre trameses rebudes. Aquests serveis específics s’hauran d’utilitzar en lloc de la tramesa genèrica.

X