Servei pel lliurament de les autoritzacions col·lectives per a les fogueres de Sant Joan

Les fogueres de la revetlla de Sant Joan són activitats amb risc d’incendi forestal en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Aquestes fogueres han d’estar autoritzades i complir una sèrie de mesures de prevenció. Per agilitar el procés de lliurament de les autoritzacions, els ajuntaments disposeu d’aquesta tramesa.

X