Servei de trameses de retribucions del personal d’administració i serveis (PAS)

 

El Departament d’Ensenyament posa en funcionament un nou servei específic a la plataforma EACAT, per rebre dels ens locals, o enviar als ens locals, trameses d’informació o comunicacions d’assumptes relacionats amb les retribucions del personal d’administració i serveis (PAS) del Departament.
Aquest servei específic s’haurà d’utilitzar en lloc de la tramesa genèrica.

X