Retorn de les dades RUDEL 2016

Amb la voluntat de fer retorn de les dades recollides procedents de totes les Àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat al seu web l’Informe de retorn de les dades de 2016 RUDEL  (relació unificada de dades dels ens locals), elaborat pel seu Gabinet Tècnic.

La recollida anual d’aquestes dades té, entre d’altres, els següents objectius:

  • Avaluar el contracte programa i altres programes relatius al benestar social
  • Justificar el finançament extern
  • Elaborar estadístiques
  • Planificar estratègies d’acció
  • Elaborar el mapa de serveis socials
X