Resposta addicional en el camp assuranceLevel del mètode getUserInfo del Servei VÀLId

S’ha afegit un nou nivell de seguretat a la resposta del mètode REST getUserInfo() del servei VÀLId, al camp assuranceLevel de la resposta JSON, ara també retornarà el valor low (addicional als valors substantial i high, què ja es retornaven ara).

El camp assuranceLevel indica el nivel de seguretat de l’autenticació practicada d’acord amb el ReIdAS.

Fins ara els valors que podien prendre eren:

  • substantial: si l’autenticació de l’usuari es feia a partir de qualsevol mètode que no fos amb un certificat qualificat en targeta.
  • high: si l’autenticació de l’usuari es feia a partir d’un certificat qualificat en targeta.

En aquest punt, afegim la possibilitat de que en la resposta s’obtingui el valor low, i aleshores els 3 tipus de resposta queden enquadrats de la següent manera:

  • low: si l’autenticació de l’usuari es fa amb un idCAT Mòbil acreditat telemàticament (és el cas en que l’alta de l’idCAT Mòbil l’ha fet l’usuari a partir del DNI, telèfon mòbil i número de Targeta Sanitària).
  • substancial: si l’autenticació de l’usuari es fa amb un idCAT Mòbil acreditat amb certificat o presencialment, idCAT Mobile Connect, Cl@ve o certificat qualificat en programari.
  • high: si l’autenticació de l’usuari es fa a partir d’un certificat qualificat en targeta.

El canvi ja està disponible a l’entorn de Preproducció, i està planificada la seva pujada a Producció el dimecres 12 de Desembre a la tarda.

X