Si voleu demanar un certificat de:

  • Certificat dispositiu servidor segur (CDS-1)
  • Certificat dispositiu de servidor segur extended validation (CDSQ-1)
  • Certificat de Seu electrònica de nivell mig (CDS-1 SENM)

Recordeu que cal complir una sèrie de requisits:

  • Tenir registrat el domini web (també l’alternatiu) (https://whois.icann.org/es)a nom de l’organisme sol·licitant (el vostre ens)
  • Que les dades de la organització registrant i registrant contact siguin accessibles i que el correu electrònic indicat estigui disponible.

En cas de no acomplir amb algun d’aquests requisits, existeix un mètode alternatiu de validació de dominis mitjançant un correu construït. El correu ha d’estar construït per

Per aquest motiu, es recomana facilitar una adreça construïda “admin@dominiavalidar.cat”, “administrator@dominiavalidar.cat” , “webmaster@dominiavalidar.cat”, “hostmaster@dominiavalidar.cat” o “postmaster@dominiavalidar.cat”.

Si totes les validacions són correctes i es pot tirar endavant la sol·licitud us recordem que:

  • El Consorci AOC enviarà un correu electrònic, amb un número aleatori únic, al registrant contact del domini registrat.
  • L’ens sol·licitant haurà de donar resposta, abans de 30 dies, al correu amb un ok per a que finalitzi el procés d’emissió del certificat.
  • Si tot ha anat correctament, trobareu el vostre certificat pendent de descarrega a la carpeta del subscriptor

 

Si us cal més informació la trobareu en aquest Manual

 

 

 

 

 

 

 

 

X