Nou servei de tramesa d’actuacions i/o denúncies en matèria de comerç

Les administracions poden fer servir aquest servei per traslladar-se denúncies o bé actuacions de control – actes d’inspecció o informes- que reflecteixen presumptes infraccions administratives en matèria d’ordenació de comerç, tipificades en la legislació sectorial.

La Direcció General de Comerç i els serveis territorials del departament, amb competències en matèria de comerç, també poden fer servir aquest servei per traslladar denúncies i/o actuacions realitzades, de les quals es poden derivar altres presumptes infraccions que tot i estar relacionades amb l’ordenació del comerç poden correspondre als ens locals en altres matèries de la seva competència.

X