Nou servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental d’activitats de competència municipal

El Departament de Territori i Sostenibilitat posa a disposició dels ens locals un servei nou Avaluació d’Impacte Ambiental d’activitats de competència municipal (annex II i III) (OGAU). Aquest servei servirà per donar compliment al que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental amb relació a les activitats que han de sotmetre’s al tràmit d’avaluació ambiental ordinària i simplificada.

En alguns casos els ajuntaments o consells comarcals són els òrgans competents per atorgar el permís ambiental, però les Oficines de Gestió Ambiental Unificada (OGAU’s) i l’Oficina de Medi Ambient (OMA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental són els òrgans competents per avaluar-ne l’impacte ambiental.

X