Millores al mòdul de l’Agenda de l’Hèstia

Amb la finalitat de fer l’agenda més usable i actual per als professionals dels serveis socials, fent que els aporti respostes a les seves necessitats del dia a dia, des del Consorci AOC s’ha treballat per evolucionar aquest mòdul, afegint noves funcionalitats com ara:

  • poder sincronitzar l’agenda de l’Hèstia amb la de l’Outlook: permet consultar les visites programades, per exemple, des del mòbil del professional. Aquesta opció s’anirà implementant progressivament a totes les ABSS
  • programar una visita amb més d’un ciutadà i amb més d’un professional
  • veure, a simple cop d’ull, si les atencions es realitzen a les dependències de l’ABSS (emmarcades en blau) o si són en altres ubicacions (emmarcades en vermell)
  • escollir la durada de les visites de cinc en cinc minuts perquè totes les ABSS ho puguin adequar a les seves necessitats
  • expedir opcionalment un justificant o un recordatori de la cita a la persona atesa
  • programar nova visita des de la fitxa personal de la persona o des de l’expedient
  • anotacions de recordatori a la pròpia agenda

Podeu consultar totes les opcions amb més detall en aquest document de Millores a l’Agenda de l’Hèstia i a l’espai de suport del servei Hèstia.

X