Migració del servei Sol·licitud designació membres tribunals de selecció i provisió al Departament de la Presidència

Des d’avui teniu disponible un nou servei migrat, el servei de Sol·licitud designació membres tribunals de selecció i provisió. Aquest servei el trobareu disponible en el Catàleg de tràmits d’EACAT, concretament entre els serveis del Departament de la Presidència (anteriorment es trobava entre els del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública).

Per facilitar la cerca dels serveis de la Direcció General d’Administració Local (DGAL) es recomana l’ús del cercador de tràmits.

X