L’idCAT ja funciona amb la Seguretat Social

Els nous perfils de certificats idCAT generats des del 10 de maig conforme el Reglament EIDAS ja estan reconeguts per a realitzar tràmits amb la Seguretat Social.

 S’han completat els processos de reconeixement amb la Seguretat Social (Informe de vida laboral, canvi de domicili…, etc)  i amb Ministeri de Justícia (Certificat de Penals i de Delictes de Naturalesa Sexual, entre d’altres).

 

 

X