L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha convocat la quarta edició dels premis Alfons Ortuño amb la doble voluntat de reconèixer la personalitat que els dona nom i de valorar l’excel·lència en les actuacions d’innovació i de bones pràctiques en matèria de gestió pública que es duen a terme a les administracions públiques catalanes.

La convocatòria de 2018 premiarà projectes implantats en els darrers dos anys (entre l’1 de gener de 2016 i el final del termini de presentació de candidatures). En algun dels 4 grups següents:

  1. Organització, processos i gestió econòmica
  2. Transparència, bon govern, avaluació i qualitat
  3. Desenvolupament d’equips i de persones
  4. Serveis finalistes

Hi poden participar totes les administracions públiques catalanes i les universitats públiques de Catalunya, incloent les entitats que integren l’Administració local, organismes autònoms, entitats públiques, consorcis i empreses públiques participats majoritàriament per una Administració pública catalana.