Justificació de la subvenció per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals

 

Es procedeix a l’obertura del segon termini de presentació de la documentació justificativa de les línies 1 i 2 de les subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

El termini finalitza el dia 31 de gener de 2018 (inclòs).

X