Grup de Treball de Transparència Local: la col·laboració interadministrativa funciona

Esperanza Yuste, Tècnica de la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Règim Local i membre del Grup del  Treball de Transparència Local, destaca en un article publicat el passat 25 de setembre al blog de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), el valor de la  col·laboració interadministrativa existent a La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT), per a facilitar el compliment de la Llei de Transparència de Catalunya (LTC) als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya.