Els serveis relacionats DG d’Administració Local es troben de moment dins del catàleg de serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Els serveis relacionats DG d’Administració Local es troben dins del catàleg de serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública mentre no s’hagin migrat al Departament de la Presidència.

Arran de la darrera estructura de la Generalitat de Catalunya, la DG d’Administració Local (DGAL) s’ha adscrit al Departament de la Presidència. No obstant l’anterior, mentre no es produeixi la migració d’aquests serveis, aquests es troben dins del catàleg del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (Antic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge).

La migració dels tràmits es farà de forma individual.

X