El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca les subvencions per actuacions d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior

S’ha publicat la convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l’any 2019 (ref. BDNS 423160).

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions són: els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals.

El temini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 16 de gener de 2019, inclòs.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

X