Desapareix l’àmbit “Contractació” de l’eNOTUM

Com ja sabeu, la nova Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en concret a la Disposició addicional setzena, apartats 1.e i 1.f, ja no parla del termini per a notificacions de 5 dies que teníem fins ara, i respecte al nivell de seguretat, ara ens diu que són “...els òrgans de contractació hauran d’especificar el nivell de seguretat…”, i per tant, no ens obliga a utilitzar “certificats en targeta”.

A l’eNOTUM tenim el tipus d’àmbit de “Contractació” que ens permetia seleccionar la configuració/comportament d’una notificació segons l’anterior llei de contractació. Amb la nova llei, aquest camp deixa de tenir sentit, i per tant, a partir d’aquest dimecres dia 18/Abril ja no el tindreu disponible.

X