Certificació d’aprovació de justificants de la despesa per a inversions en camins públics locals

A partir del proper 17 d’abril de 2018, ja podeu justificar les subvencions que teniu concedides a la línia d’inversions en camins públics locals.

Recordeu que les actuacions de l’exercici 2018 es poden executar des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2018 i que el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 2019.

X