Canvis i ajustos als correus que envia el servei

A partir d’aquests dimecres, 7 de gener, a la tarda, trobareu certs canvis als correus electrònics que us fa arribar la plataforma de l’eFACT. Aquests canvis són:

  • Com a emissor del correu ja no serà “efact@aoc.cat” sinó que serà “no-respongueu@aoc.cat“.
  • S’ha canviat el canal de suport, i ara trobareu al peu del correu electrònic, l’adreça per a accedir-hi: https://www.aoc.cat/portal-suport/efact-empreses/idservei/efact_empreses
  • Quan rebeu el canvi d’estat d’una factura en l’estat de “Factura registrada a RCF”, al correu, ara us informarà que aquesta factura “ha estat rebuda i registrada en el registre comptable de factures de l’oficina comptable destinatària”.
  • Quan rebeu el canvi d’estat d’una factura en l’estat de “Comptabilitzada l’Obligació Reconeguda – COR”, al correu, ara us informarà que aquesta factura “ha estat reconeguda l’obligació de pagament derivada de la factura electrònica xxxx pel destinatari”.

I finalment:

  • A la “Bústia de factures electròniques“, a la consulta d’estat d’una factura, l’estat ‘Comptabilitzada l’obligació de pagament’ se substitueix per ‘Comptabilitzada l’obligació reconeguda’

 

 

X