Ampliació de termini per la tramesa a RPC de les dades contractuals de l’any 2017

El termini per a trametre al Registre Públic de Contractes les dades contractuals corresponents a l’exercici 2017, que segons us vàrem comunicar, estava estipulat pel 16/02/2018, s’ha prolongat fins al 28/02/2018.

Caldrà que abans d’aquesta data, les dades relatives als contractes estiguin informades al RPC i que les que en aquest moment encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o  “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Recordar-vos, així mateix, que per tal de facilitar-vos aquesta tasca, el Registre Públic de Contractes, va incorporar el 31/01/2018 una nova funcionalitat que permetrà fer una càrrega per Excel dels contractes menors d’import adjudicat igual o inferior a 5.000 euros amb una nova plantilla reduïda (que demana informar menys camps). Dintre de l’apartat de “càrrega de contractes menors” trobareu, la nova plantilla per menors d’import reduït i en el Excel amb les instruccions per a la càrrega de contractes menors, trobareu una nova pestanya amb les instruccions específiques per a la càrrega de la plantilla reduïda.

Per a la resta de contractes menors d’import superior a 5.000 euros es pot continuar utilitzant la plantilla de contractes menors habitual.

També es va aplicar el llindar de 5.000 euros per informar els menors online individualment a la pàgina del Registre de Contractes de la Generalitat de Catalunya, de forma que podeu accedir a una pantalla de menors reduïts dintre de l’apartat “adjudicació” que només permet informar contractes de 5.000 euros o menys i la resta de menors s’han d’informar per la mateixa pantalla que la resta de contractes informant en el camp de procediment d’adjudicació que són contractes menors.

Pel cas de les universitats el llindar establert pels contractes de menors reduïts està establert en 3.000 euros.

X