Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (XIMP 2017)

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb la finalitat d’aconseguir un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació.

Aquesta convocatòria amplia i reforça el nombre de personal tècnic impulsor i els punts d’actuació respecte a la del 2016.

El termini d’aquestes subvencions va del 29 de juliol al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

X