Via Oberta: Actualització del nom de les consultes d’obligacions tributàries de l’AEAT

A tots els usuaris que consulteu les dades de l’AEAT a través d’EACAT>Via Oberta (usuaris no integrats)

Us informem que a partir de l’1/1/2017 les modalitats d’Estar al corrent d’obligacions tributàries (per a contractació, ajudes i subvencions, obtenció de llicències de transport i/o permisos de residència i treball) passen a anomenar-se Obligacions tributàries (per a contractació, ajudes i subvencions, obtenció de llicències de transport i/o permisos de residència i treball). Per això, quan accediu a la consola de Via Oberta, serveis de l’AEAT, trobareu les modalitats duplicades de la següent manera:

  • Estar al corrent de ……. (a extingir)
  • Obligacions tributàries…

El motiu és que l’AEAT disposa d’una nova plataforma on ha desplegat una versió millorada dels serveis web de consulta , que permet obtenir la mateixa informació d’abans però més eficientment.

Per tal d’evitar dubtes alhora de localitzar la consulta que necessiteu realitzar en cada moment, mantindrem les dues opcions visibles durant el mes de gener; però tingueu en compte que l’AEAT ja no fa manteniment de la plataforma antiga on estan allotjats els serveis d’Estar al corrent… i que no us garanteixen un servei 24×7.

Per tant, us recomanem que utilitzeu sempre les noves consultes d’obligacions tributàries; i en cas que detecteu alguna modalitat que abans teníeu autoritzada i ara no, ens ho feu saber a través del formulari de Suport https://web.aoc.cat/suport/necessiteu-mes-ajuda/

X