Tramitació electrònica de les sol·licituds d’autorització d’abocament a llera

 

A partir d’avui està disponible el servei: ACA – Abocament a llera (H0372), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X