Subvencions a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

S’ha iniciat el termini per presentar les sol·licituds per a les subvencions a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relatives a la convocatòria 2017.

 • Objecte de la subvenció: suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució: la Segona República, la Guerra Civil, l’exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica.
 • Classificació d’àmbits on es trobaran les diferents tipologies de les actuacions:
  1. Àmbit 1. Actuacions commemoratives d’esdeveniments o bé actuacions d’homenatge a persones que s’hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia.
  2. Àmbit 2. Organització de congressos, simposis, jornades i seminaris.
  3. Àmbit 3. Exposicions.
  4. Àmbit 4. Productes audiovisuals de no-ficció.
  5. Àmbit 5. Suport a la publicació de llibres.
  6. Àmbit 6. Desenvolupament de projectes educatius i/o pedagògics.
  7. Àmbit 7. Realització d’actuacions culturals i artístiques.
  8. Àmbit 8. Projectes de recerca en matèria d’història i de memòria.
  9. Àmbit 9. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons.
  10. Àmbit 10. Projectes destinats a la creació de bases de dades de recerca històrica.
  11. Àmbit 11. Projectes de recerca mitjançant entrevistes.
  12. Àmbit 12. Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica
 • Terminis: del 7 d’agost al 5 de setembre, ambdós inclosos.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

X