Subvencions per a la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de juny al 3 de juliol de 2017. Podeu trobar més informació, i les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

La normativa que regula aquesta línia de subvencions es troba al DOGC

X