Subvencions per a la instal·lació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha publicat la resolució per a la concessió d’ajuts per a la instal•lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb l’objectiu d’estendre la xarxa de recàrrega per a recorreguts interurbans i així fer de Catalunya un país atractiu per a l’ús del vehicle elèctric. La iniciativa s’emmarca en el Pla d’Acció per al desplegament de d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics de Catalunya (PIRVEC) 2016-2019, està dotada amb 864.750 euros en forma de subvenció i de 90.000 euros per a la prova pilot en estacions de servei.

L’objectiu de la línia d’ajuts és facilitar el desplegament a Catalunya d’una xarxa d’infraestructura que es fonamenti en la recàrrega vinculada, i que compti amb el suport d’una sòlida xarxa de recàrrega ràpida de caràcter estratègic per a usos puntuals i per a llargs recorreguts interurbans, garantint-ne el subministrament en distàncies no superiors a 100 quilòmetres.

Trobareu més informació al web de l’ICAEN.

X