Subvencions per a actuacions de manteniment de lleres públiques en tram urbà, avui s’ha publicat la modificació de la convocatòria i les bases

river-1961695__340Atesa la impossibilitat sobrevinguda de poder executar materialment les actuacions en què consisteixen les subvencions durant l’any 2016, es considera necessari modificar la convocatòria i les bases a fi de preveure l’execució d’aquestes actuacions íntegrament durant l’any 2017.

Trobareu més informació en el DOGC.

X