La subvenció de deixalleries disponible a EACAT

Ja teniu a la vostra disposició el formulari i la tramesa per a tramitar la vostra Sol·licitud per a la Convocatòria 2017 d’ajuts destinats a la implantació, ampliació i/o millora de deixalleries de residus municipals.

X