Sol·licituds de revisió d’una autorització d’abocament d’aigües residuals per modificació de característiques

 

A partir d’avui està disponible el servei: ACA – Revisió d’una autorització d’abocament d’aigües residuals per modificació de característiques (H0018), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X