Sol·licituds de connexió d’aigües residuals a un sistema públic de sanejament

A partir d’avui està disponible el servei: ACA – Connexió d’aigües residuals a un sistema públic de sanejament (H0373), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X