Sol·licituds d’autorització d’abocament mitjançant camió cisterna a EDAR

 

A partir d’avui està disponible el servei: ACA – Abocament mitjançant camió cisterna a EDAR (H0377), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X