El servei “Certificat d’inscripció al Registre d’Aigües”, disponible a EACAT

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha publicat a EACAT el servei  denominat “ACA – Certificat d’inscripció al Registre d’Aigües (H0399)“, que permet fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X