Servei de tramesa de documentació de convenis i certificació d’activitat d’OLH i Borses

Les administracions locals que tenen una Oficina Local d’Habitatge (OLH) o Borsa de Mediació per al Lloguer Social disposen a partir d’ara del servei d’EACAT que els permet enviar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la documentació oficial sobre la formalització dels convenis i la certificació de l’activitat de l’OLH/Borsa. Aquest servei també els permetrà rebre les comunicacions oficials de l’Agència sobre aquestes qüestions.

No s’ha d’utilitzar aquest servei per a l’enviament de documentació relacionada amb la tramitació d’expedients d’habitatge. Tampoc està pensat per substituir les comunicacions informatives o consultes que es venen realitzant per correu electrònic.

X