Servei de consulta de plans de gestió de dejeccions ramaderes

Podeu sol·licitar al Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, diverses informacions relatives als plans de gestió de dejeccions ramaderes. En concret, podeu demanar la informació següent:

  • Petició d’informe sobre plans de gestió de dejeccions ramaderes d’Annex II.
  • Consulta sobre un pla de gestió de dejeccions ramaderes d’Annex III o sobre tècnics habilitats.

Tanmateix, el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental, a mesura que es vagin informant plans de gestió d’Annex III (aquells que ho requereixin) o es realitzin plans conjunts que afectin ajuntaments, trametrà als ajuntaments afectats l’informe corresponent.

X