Servei d’autoritzacions col·lectives per a les fogueres de Sant Joan

Les fogueres de la revetlla de Sant Joan són activitats amb risc d’incendi forestal en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Per a la seva realització aquestes activitats han d’estar autoritzades, complint una sèrie de mesures de prevenció.

Per tal d’agilitar el procés de lliurament de les autoritzacions que requereixen s’ha impulsat un servei eficaç, amb el que els ajuntaments podran lliurar-les amb l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

X