S’amplia el desplegament de la tramitació electrònica de l’activitat urbanística

Els ens locals disposen d’un nou tràmit per fer la sol·licitud d’aprovació definitiva dels plans urbanístics a l’òrgan competent, que, depenent de la figura, és el conseller competent en matèria d’urbanisme o les comissions territorials d’urbanisme (art. 79 i art. 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme).

El nom del tràmit és “Sol·licitud d’aprovació definitiva de plans urbanístics i de les seves modificacions” i podeu accedir-hi des de la pestanya Territori i Urbanisme o bé des del Catàleg de tràmits dins del servei “TES – Tramitació d’actuacions en l’àrea d’urbanisme”.

X