“Relació d’obsequis als Alts Càrrecs” i “Relació d’invitacions als Alts Càrrecs”: dos nous ítems disponibles al portal de transparència

Tots aquells ens que hagin aprovat el seu codi de conducta han de publicar les reunions que tenen amb grups d’interès així com regals i invitacions, què s’ha de fer públics en el portal de transparència.

Amb la darrera versió del portal (desplegada el passat mes d’octubre), ja és possible reportar tant la  relació d’obsequis i invitacions als Alts Càrrecs mitjançant dos nous ítems definits a tal efecte. Recordeu que aquests ítems per defecte us apareixeran com a “no visibles” i fins que l’editor del portal en realitzi l’ompliment. Per a més informació de com editar-los disposeu de les següents FAQ’s:

Finalment recordar-vos que també teniu a la vostra disposició la Guia per a l’aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals.

X