Els ajuntaments amb policies locals o vigilants municipals amb processos selectius oberts han de sol·licitar els representants de la Direcció General d’Administració de Seguretat que actuïn de vocals en els tribunals de qualificadors a través d’EACAT.

EACAT té un servei a banda per sol·licitar els representants de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en els mateixos tribunals.