Nou camp “correu-e” en les extraccions de dades en excel

Ja tenim operativa i a producció a l’e-TRAM l’opció perquè els ens puguin autoexecutar extraccions de dades en excel, incloent el correu electrònic,  per possibles campanyes de publicitat, tractament intern de la informació, etc…

Per fer-ho caldrà que el personal de l’ens entri a la seva part privada a eTRAM (back-office) i un cop a la pantalla inicial de cerca on es visualitzen totes les entrades dels tràmits, pot realitzar filtres i clicar al botó excel  que apareix a la part dreta. En uns segons es genera l’exportació que inclou entre altres camps el nou camp de correu electrònic. Després, des de l’excel podrà fer el tractament que consideri oportú com promoure la tramitació electrònica i l’idCAT Mòbil com a sistema fàcil i senzill d’identificació.

X