L’Agència Catalana de l’Aigua publica a EACAT el servei d’Instal·lació d’un sistema de geotèrmia obert, amb captació d’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha incorporat a EACAT el servei: ACA – Instal·lació d’un sistema de geotèrmia obert, amb captació d’aigua (H0397), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X