Justificació de subvenció FORM 2016

Ja teniu a la vostra disposició el formulari i la tramesa per a tramitar la vostra Justificació per a la Convocatòria per a l’any 2016 de subvencions per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

X