Els expedients de concessió d’aigües i construcció de pous de més de 7.000 m3/any es poden tramitar per EACAT

A partir de l’1 de febrer de 2017 està disponible el servei: ACA – Concessió d’aigües i construcció de pous de més de 7.000 m3/any (H0330), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X