Els ens local poden trametre els convenis i els encàrrecs de gestió a través d’EACAT

Els ens que integren l’Administració Local a Catalunya podran trametre, mitjançant la plataforma EACAT, els convenis i encàrrecs de gestió, un cop subscrits, al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat per a la inscripció i publicació en el web del Registre, que també és accessible des del Portal de la Transparència.

X