El Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació incorpora noves funcionalitats

La nova versió de la plataforma de serveis de contractació publica incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió com pel que fa al Portal de contractació.

A continuació s’expliquen els canvis més importants. La resta de canvis i les explicacions més detallades els trobareu al document de novetats:

• Incorporació de la modalitat de compra d’innovació: Compra Pública Precomercial

En aquesta nova versió es dóna cobertura al procés de Compra Pública Precomercial (CPP). La Compra Pública Precomercial és una modalitat de Compra Pública d’Innovació que té per objecte la contractació de serveis d’I+D en els quals el comprador públic no es reserva el resultat de la I+D per al seu ús en exclusiva, sinó que comparteix amb les empreses els riscos i beneficis de la I+D necessària per desenvolupar solucions innovadores que superen les disponibles al mercat.

Aquest procediment abasta des de l’exploració de solucions i la creació de prototips, fins al desenvolupament d’un volum limitat de primers productes o serveis, per tal de testejar-los i garantir-ne la seva viabilitat.

• Incorporació de la possibilitat d’anul·lar un expedient en qualsevol fase

S’incorpora la possibilitat d’anul·lar un expedient publicat, independentment de la fase en la qual es trobi, de manera anàloga a com es fa una renúncia o un desistiment. L’anul·lació de l’expedient serà tractada com una fase final; això significa que, en el moment de publicar-la, apareixerà una finestra amb l’avís que l’expedient es finalitza i que romandrà a la Plataforma durant un mínim de 5 anys, de conformitat amb la llei de transparència.

• Nou signador centralitzat multiplataforma per Ofertes telemàtiques i enviaments al DOGC

Actualment la majoria de navegadors ja no suporten els applets de Java o la seva configuració és molt complicada. Aquest fet implica que funcionalitats que utilitzen l’applet d’eSignatura a la PSCP siguin complexes d’utilitzar i provoquin incidències. Per aquest motiu es substitueix la tecnologia actual per un nou servei ofert pel Consorci AOC basat en Java Web Start (JWS). Aquest sistema permet l’execució en qualsevol navegador (sempre que tingui el Java instal·lat).

En aquest versió s’incorpora aquest nou signador a la PSCP que permetrà firmar les ofertes telemàtiques i les peticions d’enviament al DOGC des de qualsevol dels navegadors suportats (Internet Explorer, Chrome i Firefox).

En el moment de firmar apareix una pàgina amb les instruccions a seguir, per tal de firmar amb aquest nou signador centralitzat.

Els manuals i els documents sobre aquestes noves funcionalitats els podeu trobar a la secció e-contractació del portal de suport de l’AOC

X