Convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

S’obre la convocatòria de subvencions adreçades, als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, especialment, en aquells àmbits on s’han produït problemes que afecten a la garantia de disponibilitat del recurs i de qualitat sanitària.

X