Les comunicacions entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats catalanes seran possibles a EACAT

S’ha posat en funcionament un nou servei de comunicacions entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats.

Aquest servei s’estableix com a resposta als requisits de les novetats legislatives en matèria de procediment administratiu, i fa possible la tramesa de documentació en format electrònic entre les universitats i la Secretaria d’Universitats i Recerca.

X